Utstyr til pole fitness

xpole-logo

Eg sel utstyr frå X-Pole, verdas ledande aktør innan utstyr til pole og aerial fitness.
Alt utstyret me brukar i Iron-X Pole Studio er levert frå X-Pole.
Ta kontakt i kontaktskjemaet for pris og andre spørsmål.

X-Pole X-pert

Denne stanga kan bli brukt i både spinning og statisk modus, og finst i 40mm, 45mm og 50mm. Den kan enkelt monderast ved å stå i spenn mellom tak og golv, på plassar der takhøgda er mellom 2,235 meter og 2,745 meter. Pris: £199.99

X-Pole X-stage

Denne stanga passar på plassar der ein ikkje kan ta i bruk taket for å montera stanga. Den kan brukast i både spinning og statisk modus, og finst i 40mm, 45mm og 50mm. Total høgde er 3 meter. Pris: £599.99

X-Pole Sport

Denne stanga kan kun bli brukt i statisk modus. Den finst i 45 mm og 50mm, og passar til tak med høgde mellom 2,235 meter og 2,745 meter. Pris: £149.99

Dry Hands grip

Dry Hands er eit hjelpemiddel som motverkar svette i hendene. Tilfør nokre få dråpar av det flytande innhaldet i handa og smør utover. Tørk i 15 sekund før bruk. Pris: 150kr

Iron-X-gensar

Hettejakke med Iron-X sin logo på framsida og baksida. Pris: 475kr